BKM Stavanger 2012

Velkommen til å få et innblikk i vår menighet her i Stavanger, som trosmessig tilhører Brunstad Kristelige Menighet (BKM). BKM startet med Johan Oscar Smith i Horten allerede i 1898, og i Stavanger i 1938.

Klikk her for å åpne årsrapporten som PDF (5 MB) i ny arkfane

BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 – 1943] sto for og utøvet. Hans overbevisning om syndsforlatelse ved tro alene, og helliggjørelse ved troens lydighet, fremmet det personlige engasjementet i kristenlivet. Hans omsorg for barn og unges behov for trivsel og aktivitet i menighetslivet, gjorde han på mange måter også til en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen. Dette engasjementet står i dag sterkt i BKM Stavanger og danner grunnlaget for et ekte og aktivt felleskap uten generasjonskløfter.

BKM Stavanger ønsker å legge til rette for opplevelser av gode og kristelige livsverdier for sine medlemmer, i alle livets faser. Vi har derfor fokus på gode rammebetingelser for inspirerende aktiviteter i velegnede fasiliteter.

Vår virksomhet går i hovedsak ut fra vårt forsamlingslokale på Stokka i Stavanger hvor det holdes offentlige møter hver søndag, og flere aktiviteter gjennom uka. I tillegg disponerer vi en stor hytte i Sirdal, og et hestesenter (Snøde Gård) i Tananger.

En bærebjelke i vår økonomi er frivillige gaver til drift, vedlikehold og utvikling. I tillegg bidrar medlemmene med dugnad.

Jeg vil gjerne gi dem som har bidratt til at vi har nådd våre mål i 2012 en stor takk for deres innsats!

Øyvind Kverneland
forstander BKM Stavanger