BKM Stavanger

Et aktivt år for menigheten

IMG_9795_øyvind

ØYVIND KVERNELAND

BKM Stavangers mange aktiviteter i 2013 har gitt medlemmene mye trivsel på tvers av alder og livssituasjon. Ferske tall viser at BKM Stavanger vokser raskere enn vi før har estimert. Arbeidet for å sikre de fremtidige generasjonene gode rammevilkår har derfor bred støtte blant medlemmene.

Grunnlaget for menigheten i Stavanger går tilbake til 1938. Siden den gang har vi opplevd et ekte og aktivt fellesskap uten generasjonskløfter. Vi ønsker å legge til rette for gode og kristelige opplevelser for alle våre medlemmer. Gode rammebetingelser for egnede aktiviteter er en del av dette.

BKM Stavanger er fortsatt forankret i den overbevisning og lære som Johan Oscar Smith (1871 – 1943) fra Horten stod for og utøvet. Med en overbevisning om syndsforlatelse kun ved tro og helliggjørelse ved lydighet i tro, fremmet han det personlige engasjementet i kristenlivet. Med en særlig omsorg for barn og unge ble han på mange måter også en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen.

I 2013 var vi 476 medlemmer. 77 av disse er ungdommer i alderen 13-18 år, mens 137 barn er i alderen 0-12 år.

Det er en riktig investering å satse på barn og ungdom

Vi opplever at det er en riktig investering å satse på barn og ungdom. Vi ser stadig gode resultater. Nye generasjoner vokser opp og trives. De finner meningsfulle oppgaver i menigheten. Vårt mål for barn og ungdom er at de kan utvikles og trives i et aktivt og sunt kristelig miljø. U-18 er en mentorbasert ungdomsgruppe med fokus på mestringsfølelse, innsatserfaring og samarbeidsevne hos ungdom mellom 13 og 18 år. Det er et nytt og spennende tiltak hvor ungdom utfører praktisk arbeid som vedlikehold på våre eiendommer og aktiviteter. Vi ser verdien av å lære unge å arbeide, slik at de kan få nyttig erfaring og ansvarsfølelse som god grunnvoll for senere livsvalg.

Vi er opptatt av at alle våre medlemmer skal være forankret i vårt trosfellesskap. Her er våre samlinger på søndagene viktig for oss alle. Vi opplever at vi knyttes sammen i et livsfelleskap som har stor betydning for det personlige kristenliv og de valgene som den enkelte må ta i det daglige liv.

Mange fornøyde og takknemlige deltagere ser tilbake på 2013 som et fint år for BKM Stavanger. Vi har sterk tro på at vårt trosfellesskap fortsatt vil utvikle seg i årene fremover.

En hjertelig takk til alle i BKM Stavanger for frivillig innsats ved dugnad og mange andre oppgaver i 2013! En spesiell takk til styret som gjør en god jobb med å legge til rette for all virksomheten.

I denne årsrapporten gir vi et nærmere innblikk i våre aktiviteter i 2013. For mer informasjon om vårt trosgrunnlag, se www.brunstad.org

 

ØK-signatur-mai-2014

Øyvind Kverneland
Forstander