Styret

Sunn økonomi – fremtidsrettet syn

IMG_5409_farger

John Høines, styrets leder

Det økonomiske grunnlaget for driften av BKM Stavanger kommer i hovedsak fra medlemmenes innsamlede midler. I tillegg har vi betydelige leieinntekter fra utleie av arealer i vår eiendom på Stokka. Styret har ansvaret for at de økonomiske rammene som er lagt i budsjettet overholdes, og for at BKM Stavanger har en sunn og god økonomi. Vår økonomi er god, med en betydelig egenkapital og solide inntekter. Årets regnskap viser et lite overskudd.

I begynnelsen av året gjennomførte styret en undersøkelse av den demografiske utviklingen i BKM Stavanger frem mot 2025. Den viser at vi i fremtiden vil ha behov for utvidelse av arealene våre.

Dette behovet ble presentert for våre 438 medlemmer. En uravstemning viste at det var full oppslutning om å sette i gang en spareplan for å bygge opp vårt økonomiske handlingsrom. Vi opplever entusiasme og et stort engasjement blant medlemmene for denne økonomiske planleggingen.

BKM Stavanger ser lyst på framtiden. Vi er trygge på at vi også fremover skal kan legge til rette for gode rammevilkår for vårt arbeid.

Scanned Document
John Høines, Styrets leder

Andre styremedlemmer:

Elisabeth Bratlie

IMG_5412_farger

Harald Log

IMG_5413_farger

Kari Bjørgengen