Trosopplæring

Årets 12 ungdommer startet sin opplæring  senhøsten 2012. I mars 2013 var det avslutningsfest hvor ungdommene presenterte det de hadde gjennomgått. De hadde også laget en quiz som engasjerte og underholdt alle som var tilstede.

Vår undervisning i kristen troslære og etikk for ungdom har sine paralleller til kirkens konfirmasjons­undervisning, selv om vi som frittstående trossamfunn bygger på en noe annen teologisk forståelse og begrunnelse for vår tro og vårt liv.

Vår trosopplæring er basert på Bibelens budskap som består i å lære menneskene å holde alt det Jesus har befalt.

Refleksjon rundt det å være ung, mål og mening med livet.

Samværene gjennom høsten og vinteren er i stor grad basert på samtale, dialog, undervisning og gruppearbeid. Refleksjon rundt det å være ung, mål og mening med livet og hvor forskjellige vi alle er og bør være, hører med til opplæringsprogrammet.

I oktober 2013 startet 11 nye ungdommer, 5 jenter og 6 gutter, sin opplæring.