Søndagsskolen

Barna våre er det mest verdifulle vi har. Vi ønsker å gi dem en innholdsrik og god barndom hvor barna blir trygge individer som kan ta egne og gode valg når de møter ungdomstiden og voksenlivet.

Søndagskolen er delt inn i to grupper, fra 3-7 år og 7-12 år. Flere dyktige og engasjerte ledere bidrar til å fremlegge forskjellige temaer. Lederne har ambisjoner om å være motiverende rollemodeller som bidrar til å styrke barnas selvtillit og trygghet.

På søndagsskolen får barna høre historier fra Bibelen og de lærer om kristne verdier gjennom sang, musikk, hørespill og dramatisering. De lærer empati og verdien av å være et positivt bidrag i familien, venneflokken og samfunnet ellers.

Lederne lager mye av materialet selv. Det brukes også ressurser som BCC har tilrettelagt med ferdig presentasjoner, samt forslag til aktiviteter.

Søndagsskolen står i regi av flere arrangementer som blant annet 17.mai, en høytid hvor barna står i sentrum. Grunnlovsdagen ble behørig feiret på norsk, tradisjonelt vis med tale for dagen, fokus på Norges gode lovverk, frihet og samhold på tvers av religion og bakgrunn. Til dagen hørte selvsagt barnetog med eget orkester, hurrarop, pølser og is også med.

I julen inviterer søndagsskolen til tradisjonell juletrefest. Julen feires ved fremføring av juleevangeliet, dans rundt juletreet og besøk av selveste julenissen.

Barnas dag

BKM Stavanger satser sterkt på å gi medlemmenes barn gode fritidstilbud. Blant annet samarbeides det tett med Aktivitetsklubben som bidrar med forskjellige aktiviteter en kveld i uken. Dette er et tilbud som er rettet mot barn i alderen 6-13 år.

En vårdag i mars ble barna invitert til ”Barnas dag” hvor BKM Stavanger ungdommer arrangerte aktiviteter med barna i fokus. Dagen startet med et skuespill som deretter innledet til en bilrebus med poster plassert utover byen. Rebusløpet endte opp på Snøde Gård hvor det var forberedt mat og drikke. Dagen endte med flere aktiviteter og leker.

I forbindelse med sommerkonferansen 2014 ble det avholdt barnekonferanse på Oslofjord Convention Center, hvor barna blir opplært i historier fra Bibelen og de lærer om kristne verdier gjennom sang, musikk, hørespill og dramatisering. Barna får delta i flere aktiviteter og leker gjennom dagene som en del av opplegget rundt barnas trosopplæring.

BKM Åpen Barnehage

Den åpne barnehagen er et gratis pedagogisk tilbud for barn mellom 0 og 6 år. Barnehagen er en av Stavanger Kommunes godkjente åpne barnehager i Stokkaområdet. Den eies av BKM Stavanger.

Barnehagen er åpen hver onsdag fra 9 til 15, og følger skolens kalender. Her kan man komme og gå når man vil. Det arrangeres ulike aktiviteter, samlingsstunder og leker med barna. Gjennom året har barnehagen ulike temaer og markerer de forskjellige høytider. Ved gjennomføring av aktiviteter forholder vi oss til de 7 fagområdene som er representert i rammeplanen for barnehager utgitt av kunnskapsdepartementet. Intensjonen i alt som vi gjør er å ivareta barnas behov for omsorg og lek slik at det dannes grunnlag for læring og danning i en allsidig utvikling.

Våren 2014 hadde vi fokus på de fem ulike sansene våre. For å stimulere hørsel, syn, lukt, smak og følelses sansen, hadde vi aktiviteter som blant annet lydlotto, male abstrakt etter musikk og smake på forskjellige smaker. Vi gjennomførte karneval i februar og besøkte Soma gård i mai. Soma gård tilbyr opplevelser med dyr, traktorkjøring, trampoliner og lekeapparater.

Høsten 2014 fokuserte vi på å bygge gode vennskapsrelasjoner mellom barna. Ved å styrke den sosiale kompetansen kan barna lære å hevde sin rett, men samtidig lytte til de andre.

“Hva det vil si å
være en god venn?”

Dette gjorde vi blant annet ved å snakke om hva det vil si å være en god venn og hvordan vi kan inkludere andre i leken. Vi var bevisst på å legge til rette for gode leke stunder og lærte sanger om vennskap. I forbindelse med FN markerte vi samenes dag. Barna fikk lære litt om deres levevilkår og historie. Vi laget en matrett som er typisk for samene. Sammen med barna filosoferte vi hvordan det er å være barn i Finnmark og kanskje eier av en flokk reinsdyr.

Avslutningsfesten dette året, var Santa Lucia fest. Noen mødre hadde bakt Luccikatter som førskole barna fikk dele ut. Barna fikk høre historien om Santa Lucia og hennes fantastiske innstas for de kristne. Vi gikk Santa Lucia tog der alle som ville fikk prøve å ha på seg Santa Lucia kronen. Fokuset på denne festen var å dele og gi, istedenfor å være opptatt av å få.

Generell informasjon:

•  Åpen hver onsdag fra 9-15
•  Samling ca. kl. 10
•  Formingsaktivitet 10.30
•  Lunsj med frukt og kaffe til alle 11.00
•  Førskolegruppe 12-12.30