Golden Heart

Kort info om Golden Heart:

Golden Heart er et initiativ som Brunstad Christian Church har lansert for å kunne sikre av hver enkelt lokalmenighet, slik som BCC Stavanger, kan få en bedret forståelse for økonomi og de behovene som en lokalmenighet har i dag og i åre fremover. Golden Heart ble lansert med følgende tre forutsetninger:

1. Den enkelte lokalmenighets bruk av opplegget skal være frivillig.
2. Det enkelte medlem sin deltakelse i det lokale prosjektet skal være frivillig.
3. De lokalmenighetene som velger å delta, kan ikke drive inn eventuelle manglende innbetalinger av enkeltmedlemmene BCC vil som lokal pådriver gi økonomi og kunnskap til hver enkelt lokalmenighet som ønsker å delta.

BCC Stavanger har bestemt seg for å satse på Golden Heart og alle medlemmer har fått tilbud om å skrive intensjonsavtaler med personlige spareplaner. Den enkelte medlem som bidrar oppnår ingen fordeler av å bidra med spareplaner i sin lokalmenighet, likeså lite som lokal menigheten kan kreve de planlagte bidragene innfridd. Dermed oppleves avtalen som gjensidig uavhengig.

Vi har snakket med to av de som har valgt å bidra med sin spareplan til Golden Heart.

Den travle familien:

Eva, Karl Einar med Nathalie (13) og Dennis (8) er en aktiv familie med aktiviteter knyttet til både lokalidretten og BCC Stavanger. Karl Einar og Eva er også yrkesaktive, noe som gjør at hverdagen med jobb, skole og fritidsaktiviteter kan oppleves som hektisk til tider.Aksjon Golden Heart er noe som Karl Einar og Eva bidrar til. Gjennom deres engasjement føler de at de kan legge til rette for sine barn og deres aktivitetstilbud lokalt i BCC Stavanger. Karl Einar Forteller:

«Både jeg og Eva har opplevd våre barneår og ungdomsår i BCC. Vi opplever å treffe mennesker som deler samme tro og interesser. Det er veldig naturlig for oss å delta med vår spareplan for å kunne sikre fremtiden lokalt i BCC Stavanger. Menigheten er blitt en del av oss og vi ønsker å kunne utvikle våre fasiliteter for våre og andres barn». Det er vanskelig å tenke seg at en familieøkonomi og en hektisk hverdag har mer til overs enn det som er strengt talt nødvendig, men Karl Einar og Eva velger å prioritere litt av sin tid og noen av sine penger for å bidra til aksjonen.

«Når store prosjekter skal gjennomføres, så krever det planlegging. Vårt mål er å være med å støtte våre egne aktivitetstilbud i BCC Stavanger. For å nå våre mål, har vi prioritert å sette midler til side gjennom vår spareplan som ellers var naturlig å bruke til annet som er kjekt å ha”. Ellers prioriterer vi å delta på dugnader lokalt i BCC Stavanger som passer for vår familiesituasjon.» Når en gir av sin tid og sine egne penger, så bør det være en underliggende motivasjon til grunn. Karl Einar og Eva forteller at deres motivasjon knyttes til Barnas trivsel og følelse av tilhørighet i BCC Stavanger.

«Vi opplever at også våre barn elsker vår lokale menighet og alle aktiviteter som foregår både lokalt i BCC Stavanger og sentralt på BCC. Barna får en trygg og god barndom og ungdomstid hvor de får delta i mange spennende aktiviteter og oppleve tilhørighet, skaperglede, mestringsfølelse og kultur.»