Snøde Gård

Opprinnelig var stedet et gardsbruk med hønseri som hovedbeskjeftigelse.Snøde Gård tilrettelegges for tiden som aktivitetssenter for barn og unge. Den eldste ridehallen har blitt revet og tomten kan nå klargjøres til bygging av en ny hall. Styret for Snøde Gård arbeider aktivt med å vedlikeholde og oppgradere byggningsmassene og eiendommen forøvrig.

 

Tilbakeblikk

 

BKM Stavanger hadde i flere år vært på utkikk etter et landsted og i 1998 ble Solhøy i Egersund Kommune kjøpt. Stedet ble oppgradert med plensletter og brygger og var en kjærkommen plass for barn og ungdom. På grunn av lang avstand fra Stavanger, ble ikke stedet benyttet optimalt, og BKM Stavanger så seg derfor etter et mer egnet sted nærmere lokalet vårt på Stokka.

Mai 2006 ble hestesenteret på Snøde lagt ut for salg. Salgsummen var 16 mill og var for oss en betydelig størrelse den gangen. Stedet var i elendig forfatning men hadde et stort potensiale. Eiendommen hadde flere store bygninger og et våningshus og ikke minst lå det veldig sentralt til Stavanger sentrum.