Informasjon fra styret

BKM Stavanger har de senere år hatt en god og sunn økonomi, og dette er gjeldende også for 2014. Styret i BKM Stavanger fokuserer på en sunn drift, og søker å forvalte verdiene til menigheten på best mulig måte – verdier som er opparbeidet gjennom flere generasjoner. Vi har deltidsansatte innen økonomi og barnehagedrift, og baserer i all hovedsak all virksomhet på frivillig innsats fra medlemmene.

Det etterstrebes også størst mulig grad av åpenhet og brukermedvirkning i styrets beslutninger. Det ble avholdt årsmøte for hele menigheten, hvor regnskap og planer ble gjennomgått for medlemmene. Alle fikk også mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill.

Vi ønsker også å fortsette en allerede etablert spareplan. Denne skal sikre de fremtidige generasjonene i BKM Stavanger gode rammevilkår for sin virksomhet. Dette har siden oppstart hatt full oppslutning blant medlemmene.

 

John Høines, Styrets leder

 

Filer til nedlastning:

 

BKM Stavanger

Revisjonsberetning BKM Stavanger 2014

Årsberetning BKM Stavanger 2014

Årsrapport BKM Stavanger 2014

BKMS Åpen Barnehage

Revisjonsberetning BKMS Åpen barnehage 2014

Årsberetning BKMS Åpen barnehage 2014

Årsrapport BKMS Åpen barnehage 2014