Ungdom

BKM Stavangers ungdommer består av ca. 180 jenter og gutter mellom 13-36 år. Målet er å tilby gode fritidstilbud for å møte ungdommenes varierte interesser. I den anledning samarbeides det med flere frittstående samarbeidsorganisasjoner.

Det blir holdt flere arrangementer for ungdommene gjennom året og 16. mai festen var ett høydepunkt. Temaet “Bollywood” satte en eksotisk og spennende ramme på kvelden. Det var ikke grenser for hva fantasien hadde inspirert til. Her snakker vi turbaner, mustasjer, røde prikker, kjoler i alle salgs farger og fasonger. Julebordet er en av de populære arrangementene som også ungdommene viser stor interesse for.

Den årlige Sommerkonferansen på Oslofjord Convention Center har stor fokus på BKM’s medlemmer i ungdomsalder. De inviteres til trosopplæring, ulike aktiviteter og underholdning. Blant annet deltok BKM Stavangers ungdommer i Outdoor Challenge, hvor de ble utfordret både fysisk og mentalt ute i friluft. Lagene må gjennom forskjellige poster hvor de viser både styrke, utholdenhet og kunnskap. Denne sommeren fikk laget fra BKM Stavanger en god plassering, men holdt dessverre ikke til finalen.

Trosopplæring

Høsten 2013 startet BKM Stavanger trosopplæring for medlemmene i 9. klasse, en gruppe bestående av fem jenter og seks gutter.

Opplæringen er i stor grad basert på samtale, dialog, undervisning og gruppearbeid. Man legger vekt på refleksjon rundt det å være ungdom, samt mål og mening med livet. Refleksjon rundt menneskes forskjellige personligheter og evner hører også med til opplæringsprogrammet.

Vår undervisning i kristen troslære og etikk for ungdom har sine paralleller til kirkens konfirmasjons­undervisning. Som frittstående trossamfunn bygger vi også på Bibelens budskap, som består i å lære menneskene å holde alt det Jesus har befalt.

I mai 2014 ble det holdt avslutningsfest for ungdommene som har deltatt på trosopplæringen. Her fikk ungdommene mulighet til å presentere hva de har lært og gjennomgått i trosopplæringen. De hadde også laget to underholdnings innslag som engasjerte og inkluderte alle festens deltagere.