BKM Stavanger

Brunstad Kristelige Menighet Stavanger (BKMS) er en del av det verdensomspennende evangeliske trossamfunnet Brunstad Christian Church, BCC. Dette er en allmenn-nyttig forening, som arbeider med Bibelen som kilde og rettesnor i lærespørsmål.

Johan Oscar Smith (1871-1943) er grunnleggeren av menigheten. Han hadde et spesielt fokus på å skape trivsel og aktivitet for barn og unge. Dette gjenspeiles også i menigheten i dag.

BKMS har ca 420 medlemmer og holder til i Adjunkt Hauglandsgate 50. I tillegg har vi bynære Snøde Gård som blir brukt til aktivitetssenter.