Året 2015

Fokus på barn og ungdom er høyt prioritert med forskjellige aktiviteter i hver sesong tilrettelagt for de ulike aldergrupper. Trivelige og kreative innsamlingsfester ble gjennomført for å kunne følge den oppsatte spareplanen. De fleste av våre medlemmer har gjennom året deltatt på flere sentrale BKM arrangementer både i inn og utland. En stor gruppe tilbragte pinsen i Israel og ungdommen fikk sin spennende tur til samme sted i oktober. Seniorgruppen hadde sin årlige tur til Stord i mai.

BKM Stavanger sine eiendommer ivaretas gjennom frivillig dugnad. Vi eier mange gamle bygg som trenger vedlikehold. Ekstra trivelig er det med den årlige dugnadsturen til Solheimsdalen hvor fokuset er arbeid, trivsel og god mat.