Søndagsskolen

Barna våre er det mest verdifulle vi har. Vi ønsker å gi dem en innholdsrik og god barndom hvor barna blir trygge individer som kan ta egne og gode valg når de møter ungdomstiden og voksenlivet.

Søndagskolen er delt inn i to grupper, fra 3-7 år og 7-12 år. Flere dyktige og engasjerte ledere bidrar til å fremlegge forskjellige temaer. Lederne har ambisjoner om å være motiverende rollemodeller som bidrar til å styrke barnas selvtillit og trygghet.

På søndagsskolen får barna høre historier fra Bibelen og de lærer om kristne verdier gjennom sang, musikk, hørespill og dramatisering. De lærer empati og verdien av å være et positivt bidrag i familien, venneflokken og samfunnet ellers.

Lederne lager mye av materialet selv. Det brukes også ressurser som BCC har tilrettelagt med ferdig presentasjoner, samt forslag til aktiviteter.

Søndagsskolen står i regi av flere arrangementer som blant annet 17. mai, en høytid hvor barna står i sentrum. Grunnlovsdagen ble behørig feiret på norsk, tradisjonelt vis med tale for dagen, fokus på Norges gode lovverk, frihet og samhold på tvers av religion og bakgrunn. Til dagen hørte selvsagt barnetog med eget orkester, hurrarop, pølser og is også med.

I julen inviterer søndagsskolen til tradisjonell juletrefest. Julen feires ved fremføring av juleevangeliet, gang rundt juletreet og besøk av selveste julenissen.

Barnas Teltfest

Høsten 2014 og våren 2015 var det stort fokus på vår spareplan. Det ble igangsatt en internasjonal konkurranse hvor den enkelte lokale menighet laget en strategisk plan for å nå sine mål. Konkurransens vinnere, eller de som klarte å nå sine mål, fikk oppleve en storslagen teltfest på BCC sitt konferansesenter og aldersgrensen ble satt til 12 år. Dermed ble det invitert til en ekstra teltfest for alle barn i BKM Stavanger på Snøde Gård. Forventningsfulle, festkledde barn ble høytidelig tatt i mot av den voksne festkomiteen. Alle fikk utdelt et bånd og ble geleidet til treningshallen for å høre festtale av forstander Øyvind Kverneland. 
Etter talen klippet han snoren og festen kunne begynne. Et langt tog av glade barn med et korps i front, gikk så til teltet. Der var det dekket langbord med hvite duker og nydelig pynt. Etter et treretters herlig måltid var det tid for post løp. Barna ble delt i grupper og kreative ungdommer hadde forberedt seg godt på postene. Det var hinderløype, stafett og ballspill og muligheter for bare å være i hoppeslottet for de som ønsket det. Dagen ble en fest fra begynnelse til slutt. Ekstra hyggelig var det at det var så flott sommervær slik at barna kunne nyte dagen til fulle.

Stokka Åpen Barnehage

Den åpne barnehagen er et gratis pedagogisk tilbud for barn mellom 0 og 6 år. Barnehagen er en av Stavanger Kommunes godkjente åpne barnehager i Stokkaområdet. Den eies av BKM Stavanger.

Barnehagen er åpen hver onsdag fra 9 til 15, og følger skolens kalender. Her kan man komme og gå når man vil. Det arrangeres ulike aktiviteter, samlingsstunder og leker med barna. Gjennom året har barnehagen ulike temaer og markerer de forskjellige høytider. Ved gjennomføring av aktiviteter forholder vi oss til de 7 fagområdene som er representert i rammeplanen for barnehager utgitt av kunnskapsdepartementet. Intensjonen i alt som vi gjør er å ivareta barnas behov for omsorg og lek slik at det dannes grunnlag for læring og danning i en allsidig utvikling.

Generell informasjon:

•  Åpen hver onsdag fra 9-15
•  Samling ca. kl. 10
•  Formingsaktivitet 10.30
•  Lunsj med frukt og kaffe til alle 11.00
•  Førskolegruppe 12-12.30