Informasjon fra styret

BKM Stavanger har de senere år hatt en god og robust økonomi, og dette er gjeldende også for 2015. Styret i BKM Stavanger fokuserer på en sunn drift, og søker å forvalte verdiene til foreningen på best mulig måte – verdier som er opparbeidet gjennom flere generasjoner. Vi har deltidsansatte innen regnskapsførsel og barnehagedrift, men baserer i all hovedsak vår virksomhet på frivillig innsats fra medlemmene.

Det etterstrebes også størst mulig grad av åpenhet og brukermedvirkning i styrets beslutninger. Det ble avholdt årsmøte for hele menigheten, hvor regnskap og vesentlige planer for fremtiden ble gjennomgått for medlemmene. Det ble åpnet for å stille spørsmål og komme med innspill, samt anledning for innmelding av saker i forkant av møtet.

Vi ønsker også å fortsette en allerede etablert spareplan. Delmålet for vår felles spareplan frem til juni 2015 ble oppnådd, og vi har vedtatt konkrete mål ut 2020. Denne skal sikre de fremtidige generasjonene i BKM Stavanger gode rammevilkår for sin virksomhet. Dette har siden oppstart hatt full oppslutning blant medlemmene.

John Høines, Styrets leder 

IMG_5409_farger-200x300-1