Årsrapport 2016

Menigheten i Stavanger er fremtidsfokusert og i en stadig utvikling. Vi er takknemlige og stolte over det engasjementet medlemmene viser og ser med glede på alt det vi har fått til gjennom felles innsats i 2016.

Barne- og ungdomsarbeidet er et av våre viktigste satsingsområder. Takk til alle som tar initiativ og medvirker til at barn og unge kan få utfolde seg og delta i aktiviteter som er tilrettelagt for dem.

Året som er gått har også gitt oss mye både når det gjelder gode relasjoner, felleskap og trivsel. Det er arrangert turer i inn- og utland for våre medlemmer.

Hjertelig takk til hvert enkelt medlem som gjennom året har arbeidet med arrangementer, dugnader og vedlikeholdsarbeid på våre eiendommer og ikke minst for all deltagelse preget av varme, omsorg og giverglede.

Øyvind Kverneland
Forstander