Barn

Barna våre er det mest verdifulle vi har. Vi ønsker å gi dem en innholdsrik og god barndom hvor barna blir trygge individer som kan ta egne og gode valg når de møter ungdomstiden og voksenlivet.

Søndagskolen er delt inn i to grupper, fra 3-7 år og 7-12 år. Flere dyktige og engasjerte ledere bidrar til å fremlegge forskjellige temaer. Lederne har ambisjoner om å være motiverende rollemodeller som bidrar til å styrke barnas selvtillit og trygghet.

På søndagsskolen får barna høre historier fra Bibelen og de lærer om kristne verdier gjennom sang, musikk, hørespill og dramatisering. De lærer empati og verdien av å være et positivt bidrag i familien, venneflokken og samfunnet ellers.

Stokka Åpen Barnehage

Den åpne barnehagen er et gratis pedagogisk tilbud for barn mellom 0 og 6 år. Barnehagen er en av Stavanger Kommunes godkjente åpne barnehager i Stokkaområdet. Den eies av BKM Stavanger. Barnehagen er åpen hver onsdag fra 9 til 15, og følger skolens kalender. Her kan man komme og gå når man vil. Det arrangeres ulike aktiviteter, samlingsstunder og leker med barna. Gjennom året har barnehagen ulike temaer og markerer de forskjellige høytider. Ved gjennomføring av aktiviteter forholder vi oss til de 7 fagområdene som er representert i rammeplanen for barnehager utgitt av kunnskapsdepartementet. Intensjonen i alt som vi gjør er å ivareta barnas behov for omsorg og lek slik at det dannes grunnlag for læring og danning i en allsidig utvikling.

Generell informasjon:

•  Åpen hver onsdag fra 9-15
•  Samling ca. kl. 10
•  Formingsaktivitet 10.30
•  Lunsj med frukt og kaffe til alle 11.00
•  Førskolegruppe 12-12.30