Årsrapport 2017

2017 har vært et aktivt år for medlemmene i BKM Stavanger. I og med at vi fikk arrangøransvaret for barnekonferansen under Brunstad Christian Church sin konferanse sommeren 2017, ble dette hovedfokuset for BKM Stavanger første halvdel av året 2017. I arbeidet med innholdet til dette arrangementet har nærmest alle medlemmene på en eller annen måte vært involvert. Dette har styrket samfunn, lojalitet og respekten for hverandre på tvers av alder og generasjoner.

Barne- og ungdomsarbeidet er et av våre viktigste satsingsområder. I 2017 innførte vi en struktur på vårt mentorarbeid som vi har stor tro på. Det å være en mentor betyr i denne sammenheng at en eldre ungdom eller voksen tar et spesifikt ansvar for å vise personlig omsorg og følge opp en person som er yngre enn seg selv. På denne måten ønsker vi at alle barn og ungdom skal føle seg trygge og bli ivaretatt på en helhetlig måte. Ikke bare de timene vedkommende er på en klubb eller idrettsarrangement, men en oppfølging som gjør at alle barn og unge skal bli sett i sin daglige livssituasjon. Ordningen vil virke utviklende for den som er mentor, og ikke minst oppleves betryggende for dem som får sin personlige mentor. Selv om prinsippet her har vært praktisert tidligere, så er det nå satt i system med bl.a. jevnlige mentorsamlinger hvor mentorene blir oppmuntret og bevisstgjort for sin viktige oppgave.

BKM Stavanger er en menighet med et høyt aktivitetsnivå og som står i en sunn og positiv utvikling. Vi teller nå ca. 465 personer i alderen 0 til 90 år.

Styret fortjener en spesiell takk for god håndtering av drift og økonomi og for et utmerket samarbeid.

Hjertelig takk til hvert enkelt medlem som gjennom året har arbeidet med arrangementer, dugnader og vedlikeholdsarbeid på våre eiendommer og ikke minst for all deltagelse preget av varme, omsorg og giverglede.

Øyvind Kverneland
Forstander

Mer generell info om BKM her.

i