Barn

Barnestevnet 2017 – “Jeg kan bevare gleden”

Barndommen er tid for barnlig glede. Et barn må kunne kjenne at det er elsket akkurat slik det er skapt, uten forventninger til at det skal være som alle andre. Å bevare gleden var hovedtema for årets barnesamlinger under BCCs sommerstevne.

BKM Stavanger fikk i oppgave å arrangere barnestevnet på Brunstad sommeren 2017. Det ble gjennom første halvdel av 2017 utført et omfattende arbeid av voksne, ungdom og barn, for å skape samlinger som kunne formidle det viktige temaet på en sunn og inspirerende måte.

Det hele startet med en stor idédugnad der tanker og ideer rundt emnet ble drøftet. Resultatet ble at temaet skulle handle om glede. Det skulle være konkret og lett forståelig for barna. Barn er som regel glade i utgangspunktet, men det kan også i barndommen være mye som etter hvert overskygger gleden.

Barn kan for eksempel føle at de ikke er elsket og satt pris på akkurat slik de er og kan derfor fort begynne å sammenlikne seg med andre. Da kan den naturlige barnlige gleden forsvinne. Barn er jo heller ikke immune mot å kjenne for eksempel misunnelse, som kan legge seg som en sky over gleden.

Målet for samlingene ble derfor å belyse hva som hindrer glede for et barn og samtidig formidle muligheter for å kunne få en indre trygghet for at de er elsket av Gud akkurat slik som han har skapt dem.

I tråd med dette temaet ble det blant annet laget en temasang med tilhørende musikkfilm. Den ble sendt til ut til alle lokalmenigheter i forkant av stevnet. Dermed var alle som skulle til barnestevnet godt kjent med melodien og teksten. Se og hør sangen her.

 

Det ble laget filmer som belyste hvordan man kunne bevare gleden i ulike situasjoner i hverdagen. I tillegg ble det lagt mye arbeid ned i en spennende musikal rundt den bibelske historien om Saul, David og Jonathan.  I denne historien illustreres kontrasten mellom Saul som ikke klarte å glede seg med David, og Jonatan som gledet seg over Davids lykke og fikk gleden av å bli hans beste venn.

Det var ca. 3000 barn fra land over hele verden på BCC sitt sommerarrangement, som opplevde samlinger med variert og spennende innhold.

i