Snøde

Sola Kommune har igangsatt arbeid med ny kommuneplan som skal være ferdig godkjent første halvår 2019. Vi gjør derfor nå et forsøk på å få omdisponere eiendommen fra gårdsdrift til fritids- og turistformål for å få flere muligheter til alternativ bruk av eiendommen. Dette har bakgrunn i at eiendommen har vist seg å ikke være økonomisk drivverdig som hestesenter. Den egner seg heller ikke til ordinær gårdsdrift.

En omdisponering til fritids- og turistformål vil åpne for muligheter til å benytte eiendommen som et ledd i å realisere vårt hovedformål, nemlig aktivt forebyggende arbeid blant barn og ungdom i regionen.

i

Med utgangspunkt i den glødende regionale interessen for etablering av et sagasenter som særlig har manifestert seg i pressen i den senere tiden, har vi lansert eiendommen som en mulig og passende lokasjon for et slikt senter. Vi ser her en glimrende mulighet hvor dette i stor grad vil kunne kombineres med vårt generelle aktivitetsbehov for å engasjere barn og ungdom sammen med voksne både i en planleggings-, oppbyggings-, og driftsfase. Oppstart av detaljplanlegging av prosjektet er avhengig av resultatet av kommunens videre behandling av vårt innspill om omdisponering.

Oppsummering

Her er en oppsummering av hva som er gjort frem til nå. Vårt utspill har blitt møtt med begeistring og stor interesse blant kommunepolitikerne, og det blir spennende å se hvordan saken vil utvikle seg.

  • Innspill til kommuneplanen om omdisponering av eiendommen til fritids- og turistformål ble sendt den 12.09.2017
  • Møte med Venstre sin gruppe i Sola den 05.11.2017
  • Møte med Høyre sin gruppe den 06.11.2017
  • Møte med Fremskrittspartiets gruppe den 06.11.2017
  • Møte med Kristelig Folkepartis gruppe den 04.12.2017

i