Årsrapport 2018

Øyvind Kverneland
Forstander

Brunstad Kristelige Menighet Stavanger, (BKMS) har også i år hatt høy aktivitet. Det utføres mye frivillig arbeid av voksne og eldre ungdommer. Menigheten tilrettelegger for at barna skal få tilbud om ulike aktiviteter som friluft og sport i tillegg til søndagskole. For å imøtekomme framtidige behov, har vi i 2018 hatt en gruppe ungdommer som har lært seg døvespråk.

BKMS står i en sunn og positiv utvikling, og vi har nå ca. 430 medlemmer i alderen 0 – 90 år. Gjennomsnittsalderen er under 30 år.

Et viktig element i vårt satsingsområde for barn- og ungdom, er det å være mentor. Dette har vist seg å være veldig engasjerende både for de som velger å være mentor, og for de barna unge som får et personlig forhold til sin mentor. En god mentor skal kunne «se» barnets deres behov, oppmuntre og hjelpe dem til blant annet å ha et positivt selvbilde.

BKMS har også hatt fokus på å forebygge uønskede hendelser, og har en strategi- og handlingsplan mot vold, grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Flere av medlemmene har deltatt på ulike seminar om temaet og det planlegges et mer omfattende seminar for alle medlemmene i 2019. Her samarbeider vi med BCCs ressursteam om strategi og kompetanseheving.

Hjertelig takk til alle medlemmer som på sin måte har bidratt til at vi har vært i stand til å opprettholde et så høyt aktivitetsnivå. Takk for frivillige gaver, dugnad med vedlikeholdsarbeid på våre eiendommer og ikke minst takk for varme og omsorg.

En ekstra takk til styret som på en utmerket og betryggende måte har tatt seg av drift og økonomi.

Øyvind Kverneland
Forstander