Mentor og mentor arbeid

BKMS ungdomsklubb ble etablert våren 2012 og har siden skiftet navn til Brunstad ungdomsklubb Stavanger, BUKS som er et lokallag av Brunstad ungdomsklubb, BUK.

BKM Stavanger og BUK Stavanger deler Vår visjonen om er å skape trygghet og en meningsfull barne- og ungdomstid i et kristent miljø.

Vi ønsker at det arbeidet vi gjør for og unge skal være av høy kvalitet. Derfor ble alle ungdomsgrupper gjennom 2018 nøye evaluert for å finne forbedrings områder. Mentorerne og aktivitetsledere fikk støtte og oppfølging, og ble oppmuntret til å være nøye med å tilrettelegge for ungdomsaktiviteter som gir grunnlag for en sunn og god livsutfoldelse.

Ungdommene i BKM Stavanger møttes gjennom året i mange ulike sammenhenger, alt fra sportskvelder i idrettshaller til samlinger hvor det er tema som angår ungdom og Bibelens budskap. I slike sosiale sammenhenger skapes det ofte en arena for gode samtaler. Alt arbeidet er bygget på BCC sittvårt kristne trosgrunnlag; «gå derfor ut å gjør alle folkeslag til disipler», Matt. 28, 19.

16. September var 90 ungdomsmentorer samlet til en inspirasjonsfest. Mentorene ble oppmuntret til å være med på å skape tilhørighet og gi mulighet for en meningsfull og likeverdig deltakelse i de ulike tilbud som er tilrettelagt for ungdom i BKM Stavanger.

Alle som arbeider med barn og unge skal ha politiattest etter gjeldende regler. De skal også levere en utfyllende egenerklæring og delta på relevante kurs som arrangeres av lokalmenigheten. Det er nulltoleranse for mobbing, trakassering og sosial utestenging.