Slimfabrikken

Brunstad Christian Church ønsket å prøve ut en ny stevnemodell for sommeren 2018.

For å øke og forbedre tilbudene til brukerne gjestene på BCC sitt sommerarrangement på Brunstad ble alle lokalmenighetene invitert til seminaret «Brunstad mot nye høyder». Her gjaldt det å tenke nytt, og gjerne komme opp med ideer som kunne gjøre stevneopplevelsen bedre for deltakerne fra inn- og utland.

Etter idèdugnad og flere runder med arrangementskomiteen ble BKMS enige om å lage et spennende nytt tilbud til barna i form av en «slimfabrikk». Dette bygget på en populær barnetrend i 2018. Målgruppen var barn i alder 4 -15 år. Det var ca. 4500 barn i den aktuelle aldersgruppen påmeldt til sommerarrangementet.

En prosjektgruppe på 10 personer ble etablert januar 2018. Her gjaldt det å finne fengende, trendy tema, planlegge innkjøp av ingredienser, sy kostymer og ikke minst prøve ut produktene. Det ble gjort en ROS analyse for å kvalitetssikre og teste ut ulike modeller og for å komme frem til en «fabrikk» som både var sikker, drivverdig og interessant for barna. På det meste var flere hundre personer engasjert i forberedelsen og testingen av slimfabrikken.

2900 barn og ungdom besøkte «fabrikken» på Brunstad under arrangementet. Det gikk med 600 liter lim og ca. 50 liter linsevæske.