Trosopplæring for barn og unge

2002 Årskullet

Hver høst begynner et nytt kull tiendeklassinger et eget undervisningsopplegg for trosopplæring. Det undervises i bibelske temaer og gis en innføring i BKM sin historie og lære. Ungdommene blir oppfordret til å være aktivt med, og å stille spørsmål. Kveldene er preget av åpenhet og her kan alle som vil kommentere og lufte dele sine egne tanker. Lederne er gode, trygge voksne som ønsker å møte ungdommene med respekt og forståelse.

Trosopplæringsfesten var årets høydepunkt for årskullet 2002. Den ble avholdt 27. mai.

9 ungdommer som hadde tilbakelagt et halvår med undervisning, brukte nå forskjellige media for å være med på å belyse temaet for festen, «fremtid og håp». Harald Log som hadde ansvaret for trosopplæringen, klarte på en engasjerende måte å få den enkelte deltaker til å framlegge det de hadde lært via en panelsamtale.