Årsrapporter

"Hjertelig takk til alle medlemmer som på sin måte har bidratt til at vi har vært i stand til å opprettholde et så høyt aktivitetsnivå. Takk for frivillige gaver, dugnad med vedlikeholdsarbeid på våre eiendommer og ikke minst takk for varme og omsorg."
Øyvind Kverneland
Forstander
Årsrapport

2018

Brunstad Kristelige Menighet Stavanger, (BKMS) har også i år hatt høy aktivitet. Det utføres mye frivillig arbeid av voksne og eldre ungdommer. Menigheten tilrettelegger for at barna skal få tilbud om ulike aktiviteter som friluft og sport i tillegg til søndagskole. For å imøtekomme framtidige behov, har vi i 2018 hatt en gruppe ungdommer som har lært seg døvespråk.

Årsrapport

2017

You can use these sections to highlight the features of heading. Use these paragraphs to focus on the topic you want. Make sure you keep it short and attractive.

"Hjertelig takk til alle medlemmer som på sin måte har bidratt til at vi har vært i stand til å opprettholde et så høyt aktivitetsnivå. Takk for frivillige gaver, dugnad med vedlikeholdsarbeid på våre eiendommer og ikke minst takk for varme og omsorg."
Øyvind Kverneland
Forstander
"Hjertelig takk til alle medlemmer som på sin måte har bidratt til at vi har vært i stand til å opprettholde et så høyt aktivitetsnivå. Takk for frivillige gaver, dugnad med vedlikeholdsarbeid på våre eiendommer og ikke minst takk for varme og omsorg."
Øyvind Kverneland
Forstander
Årsrapport

2016

Brunstad Kristelige Menighet Stavanger, (BKMS) har også i år hatt høy aktivitet. Det utføres mye frivillig arbeid av voksne og eldre ungdommer. Menigheten tilrettelegger for at barna skal få tilbud om ulike aktiviteter som friluft og sport i tillegg til søndagskole. For å imøtekomme framtidige behov, har vi i 2018 hatt en gruppe ungdommer som har lært seg døvespråk.

Årsrapport

2015

You can use these sections to highlight the features of heading. Use these paragraphs to focus on the topic you want. Make sure you keep it short and attractive.

"Hjertelig takk til alle medlemmer som på sin måte har bidratt til at vi har vært i stand til å opprettholde et så høyt aktivitetsnivå. Takk for frivillige gaver, dugnad med vedlikeholdsarbeid på våre eiendommer og ikke minst takk for varme og omsorg."
Øyvind Kverneland
Forstander