Ungdom

Ungdom

BKM Stavangers ungdommer består av ca. 180 jenter og gutter mellom 13-36 år. De møtes ukentlig til trosoppbyggelse, der temaer som spesielt berører ungdom tas opp. Kombinert med trivselsaktiviteter, sport og musikk opplever de unge et trygt og inspirerende fellesskap.

Det blir holdt flere arrangementer for ungdommene gjennom året. Den årlige 16. mai-festen og julebordet er noe av det som ungdommen viser stor interesse for. Ungdom som fyller 16 år får tilbud om en egen trosopplæring. Undervisningen foregår i løpet av et skoleår med ukentlige samlinger. Avslutningen markeres med en fest der deres familier og medlemmer fra BKM Stavanger er til stede.

De aller fleste barn og ungdom i BKM Stavanger benytter seg også av aktiviteter som våre samarbeidende interesseorganisasjoner for barn og ungdom tilbyr.

Juan George​

Vice President

Sean Hart

Project Leader

Emma Kelly

Creative Director