Barn

Barn

Barna våre er det mest verdifulle vi har. Vi ønsker å gi dem en innholdsrik og god barndom hvor barna blir trygge individer som kan ta egne og gode valg når de møter ungdomstiden og voksenlivet.
 
Søndagskolen er delt inn i to grupper, fra 3-7 år og 7-12 år. Flere dyktige og engasjerte ledere bidrar til å fremlegge forskjellige temaer. Lederne har ambisjoner om å være motiverende rollemodeller som bidrar til å styrke barnas selvtillit og trygghet.
På søndagsskolen får barna høre historier fra Bibelen og de lærer om kristne verdier gjennom sang, musikk, hørespill og dramatisering. De lærer empati og verdien av å være et positivt bidrag i familien, venneflokken og samfunnet ellers.

Juan George​

Vice President

Sean Hart

Project Leader

Emma Kelly

Creative Director