Aktiviteter

Barn

Barna våre er det mest verdifulle vi har. Vi ønsker å gi dem en innholdsrik og god barndom hvor barna blir trygge individer som kan ta egne og gode valg når de møter ungdomstiden og voksenlivet.

Ungdom

Det blir holdt flere arrangementer for ungdommene gjennom året. Den årlige 16. mai-festen og julebordet er noe av det som ungdommen viser stor interesse for.

Voksne

Denne gruppen er også en verdifull ressurs for menigheten både når det skal gjennomføres store arrangement, til generell drift og til vedlikeholdsarbeid på våre eiendomme.